227 người
662,934


Hotline:
043.6922552
Trungtamthongtin2012@gmail.com
Nguyễn Đăng Đạt

Dệt may đón đầu cơ hội

Ngành dệt may được đánh giá là có nhiều tiềm năng khi các hiệp định mà Chính phủ đang đàm phán được ký kết. Vấn đề đặt ra đối với ngành này là phải xây dựng kế hoạch phát triển ổn định và bền vững để đón đầu cơ hội mà các hiệp định này mang lại.