Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tin tức mới Từ nhà trường

CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Đánh giá kết quả học tập có nhiều ý nghĩa với người dạy, người học và các nhà quản lý. Khi kết quả học tập được đánh giá một cách chính xác, khoa học, chất lượng đào tạo được cải thiện. Để xác định được việc người học có đạt được chuẩn đầu ra như mong đợi, mỗi học phần phải đảm bảo việc đo được năng lực của người học ở các cấp độ khác nhau. Trong bài viết này, tác giả trình bày một số vấn đề lý thuyết về việc thiết kế công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập và biện pháp rà soát, làm cơ sở điều chỉnh công cụ kiểm tra – đánh giá kết quả học tập.

Chất lượng giảng dạy của giảng viên qua kết quả khảo sát học kỳ 1, năm học 2020-2021 được cải tiến liên tục đáp ứng các yêu cầu chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường. Trường xác định các hoạt động ĐBCL quan trọng, xây dựng phương pháp kiểm soát các hoạt động ĐBCL trên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu các bên liên quan đặc biệt là trong công tác giảng dạy.

Xây dựng sổ tay chất lượng triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Sổ tay chất lượng của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được thiết lập nhằm giúp khách hàng, đối tác và thành viên của Trường thấu hiểu và tiếp cận được cách thức quản lý của Nhà trường. Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong:

Giải pháp hoàn thiện xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động ĐBCL nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường. Việc xác định tăng cường hoạt động ĐBCL trong trường ĐHCNDMHN là đáp ứng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH Việt Nam, phù hợp với xu hướng quốc tế hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và đặc biệt là xu hướng tiêu chuẩn hóa các trường ĐH trên thế giới thông qua hệ thống kiểm định, đánh giá, bộ tiêu chuẩn kiểm định theo thông tư 12/2017 có các tiêu chí về văn hóa chất lượng (VHCL) tiếp cận với bộ tiêu chuẩn kiểm định trong khu vực. Đây là nền tảng cho việc xây dựng VHCL trong nhà trường.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 26 Tổng truy cập: 5.699.918