139 người
835,766


Hotline:
043.6922552
Trungtamthongtin2012@gmail.com
Nguyễn Đăng Đạt

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

Ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung vào các nội dung sau: 

 1. Kế hoạch.doc
 2. Quyết định.doc
 3. Thông báo triển khai kế hoạch.doc
 4. Phiếu khảo sát lí thuyết.doc
 5. Phiếu khảo sát thực hành.doc
 6. Mẫu DS lấy ý kiến phản hồi.xls